Đời PHỤ NỮ có 2 điều không ĐỢI, 2 thứ không SỢ: Là vợ phải nhớ kĩ để không khổ vì chồng

Người ta vẫn cho rằng đàn bà khổ hơn đàn ông, nhưng nếu một người hiểu rõ được, đời người phụ nữ có 2 điều không thể đợi,…