Trấn Thành – Hari Won: “Mỗi ngày chúng tôi vẫn ôm nhau nói chuyện đến 3 giờ sáng”

Khi Hari Won yêu Trấn Thành, người mắng cô “có bạc phụ vôi”, kẻ nghi ngờ “hợp đồng tình ái”. Khi Hari Won chung sống với Trấn…