Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ ở lại Huế tịnh dưỡng đến cuối đời

Trở về Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh xin ở lại chùa Từ Hiếu (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để tịnh dưỡng đến cuối…