Người phụ nữ mang thai dù chỉ quan hệ bằng “cửa sau”

Trước nay, khoa học luôn khẳng định quan hệ bằng “cửa sau” thì không thể mang thai nhưng chỉ cách đây vài ngày, lập luận này phải…