c60

Mua cua biển mà gặp loại này thà nghỉ ăn chứ không mang về

Khi đi du lịch, đi chơi ở biển về, chúng ta hay chọn mua hải sản về làm quà. Nhưng nhiều khi không có kinh nghiệm lựa…