Sưu tập 20 câu nói hài hước nhưng khiến crush không thể không động lòng!!

Tổng hợp 20 câu nói hài hước, tỏ tình bá đạo đảm bảo Crush nghe xong sẽ động lòng và gật đầu liền!!! Nhanh nhanh áp dụng…