“Độc chiêu” THẢ THÍNH khiến crush “đổ rầm rầm” chỉ bằng một câu hỏi cực đơn giản

Để tán được người thầm thương trộm nhớ, không có gì là chúng ta không làm được, kể cả việc nghĩ ra những cách thả thính bá…