Mỹ nhân khiến công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng là ai?

Chúng ta không ai là không biết tới câu hát “Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng”. Đó không chỉ là câu hát cho…