Nghẹn lòng anh công nhân hút vội cốc nước khi vừa móc núi rác thối dưới cống: “Họ nói tôi chả ra gì chỉ do cái cống tắc”

“Hôm nay mới biết bao nhiêu ngày tháng đường không thoát được nước do cái đống của nợ này. Khổ thân anh công nhân bên thoát nước đô…