7 dấu hiệu chứng tỏ con bạn thông minh từ trong trứng

Những dấu hiệu sau đây sẽ cho thấy con bạn là một đứa trẻ thông minh hơn người. 1. Biết nói, biết đi sớm Trẻ sớm biết…