Cổ Thiên Lạc: Từ tuổi thơ nghèo khó đến ‘ông trùm’ showbiz âm thầm làm từ thiện

Từng bị xa lánh, kỳ thị vì nghèo đói và quá khứ ngồi tù nhưng Cổ Thiên Lạc đã kiên định vượt qua tất cả. Từ kẻ lang…