Anh kỹ sư Australia đánh đổi sự nghiệp để có cô gái Việt 20 kg

Tâm hồn mạnh mẽ của cô gái cả đời trên xe lăn, nhưng là giám đốc hai công ty, đã khiến anh Neil sợ mất. Những ai…