Vì bạn rủ rê dùng… cao trăn mà bất ngờ đánh mất bản lĩnh đàn ông

Là trang nam tử hán lúc nào cũng hô “xung phong”, giờ bỗng dưng nhận cái án “hoạn quan” thì làm sao Quân có thể chấp nhận…