ran-can-bb-baaabPvjet

Bài thuốc sơ cứu rắn độc cắn trong lúc thuốc chưa có trong tay, thầy chưa có tại chỗ

Bị rắn độc cắn là tai nạn bất ngờ khiến nạn nhân và người xung quanh đều lúng túng. Dưới đây là kinh nghiệm dân gian giúp…