Hà Nội tuyển dụng đặc cách vợ phi công Trần Quang Khải vào ngành giáo dục

Sau khi biết vợ của Đại tá Trần Quang Khải hy sinh chưa có việc làm ổn định, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo…