2 ngày nữa, người thuê nhà sẽ không phải trả tiền điện cao ngất từ chủ trọ

Chỉ 2 ngày nữa, hàng triệu người thuê nhà, người ở trọ sẽ không phải đóng tiền điện giá cao gấp 2-3 lần giá điện bán lẻ…