Quặn thắt ruột gan cảnh chồng què ngày lê lết hát rong đến bữa về đút mì tôm cho vợ bại liệt, tình nghèo có nhau

Dù chân tay teo tóp hết lại nhưng cứ mỗi sáng, anh Trước đút cơm cho vợ ăn xong lại chở loa đến các quán nhậu, hát…