Việt Nam mà học cách chống lũ này của phương Tây thì không bao giờ bị ngập, nước lên 5 mét cũng không sao

Dưới đây là những bức tường chống lũ di động được xây dựng ở Áo khiến hàng triệu người trên thế giới phải nể phục. Vào thời…