Ai bảo lấy chồng nghèo là KHỔ, lấy chồng không thương vợ mới KHỔ, nghèo nhưng không hèn

Lấy nhau chỉ từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng trẻ này đã cùng bảo ban nhau làm ăn. Và sau 3 năm kết hôn, họ mừng…