Mẹo nhận biết trái cây ngậm hóa chất kích thích

Cứ vào thời điểm trái cây được giá, một số nhà vườn lại tranh thủ tiêm hoặc phun chất kích thích hoa quả nhanh chóng để tranh…