Nhật ký 504 giờ sống trong sợ hãi của bà mẹ mang thai 16 tuần đi chọc ối

Tuần 12, mình đi siêu âm độ mờ da gáy. Vì mang thai lúc tuổi cũng đã lớn nên mình lo lắng, hai vợ chồng cứ động…