Quỳ lạy với trình độ chở hàng đỉnh cao của 17 shipper dưới đây

Tận dụng tối đa các khoảng trống trên xe, những “thánh” vận chuyển dưới đây đã cố nhồi nhét càng nhiều hàng càng tốt trong một chuyến…