Bạn ăn gì thì “chỗ ấy” sẽ có mùi vị đấy, điều này là thật hay tin đồn?

Có thể bạn đã từng nghe những lời thì thầm như vậy, rằng thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến mùi cơ thể, thậm chí cả vùng tam…