Hải Phòng là không lòng vòng: chú chim ưng vô giá ở Cát Bà được hỏi mua giá trăm triệu mà chủ nhất định không bán, chỉ đáp lại bằng một câu quá chất!

Theo lời chủ thì con chim chú nuôi là loại chim ưng, rất khôn lanh, được chú huấn luyện đã được 2 năm, thường ở trang trại…