Những chiêu nhổ lông gà bằng hóa chất chỉ có ở Việt Nam

Nhổ lông gà bằng hóa chất như nhựa thông, nhựa đường, nước rửa chén… là cách mà các tiểu thương sử dụng để tiết kiệm thời gian….