Bạn sẽ phải há hốc mồm khi biết những điều luật kỳ lạ ở Nga dưới đây

Bạn sẽ phải há mồm ngạc nhiên với những điều luật kỳ lạ chỉ có ở nước Nga dưới đây. 1. Đánh thuế người để râu dài…