Chỉ số thú vị của bạn là bao nhiêu?

Chỉ số thú vị của bạn là bao nhiêu? Bạn là người thú vị hay nhàm chán? Bài trắc nghiệm này sẽ “đo đếm” xem con người…