Cách người ta dập một đám cháy xăng dầu lửa phừng phừng chỉ trong vài giây

Cách người ta dập một đám cháy xăng dầu lửa phừng phừng chỉ trong vài giây Với hệ thống dập lửa bằng loại bọt đặc biệt này,…