20 status “chất như nước cất” cho các nàng tha hồ sống “deep”, “thả thính” trên Facebook

Vào một ngày đẹp trời, bạn muốn đăng một status thật hay, thật deep để câu like. Nhưng bạn lại bị cạn ý tưởng. Dưới đây là…

20 status “chất như nước cất” cho các nàng tha hồ “thả thính”

Vào một ngày đẹp trời, bạn muốn đăng một status thật hay, thật deep để câu like. Nhưng bạn lại bị cạn ý tưởng. Dưới đây là…