Phụ nữ muốn sướng hãy lấy chồng lùn, vừa chăm việc nhà vừa giỏi “chiều vợ”

Những người đàn ông lùn thường muốn bù đắp hạn chế về mặt thể chất của mình bằng việc chăm chỉ làm ăn và kiếm nhiều tiền…