Chàng lùn 1m26 Xuân Tiến thi hỏi nhanh, trả lời liên tiếp đúng khiến Trường Giang bái phục

Tại phần thi đối đầu của “Nhanh như chớp”, chàng lùn Xuân Tiến liên tiếp đưa ra 9 đáp án đúng khiến mọi người có mặt tại…