Trị bàn chân thô ráp, nứt gót với … những thực phẩm rẻ tiền

Với những nguyên liệu rẻ tiền này, bạn sẽ trị được bàn chân thô ráp và nứt gót siêu hiệu quả. Khô hay nứt gót chân tuy…