Đun sôi nước để chần thịt nhằm loại bỏ hóa chất và chất bẩn: Có tốt hay không?

Để giảm nguy cơ nhiễm độc, nhiều mẹ đã chần thịt bằng nước sôi với hi vọng làm sạch hóa chất trên thịt. Thịt nhiễm hóa chất,…