Vì mê phi công trẻ, tôi chấp nhận thành “cái mỏ” cho anh đào

Tôi biết Vinh chẳng yêu đương gì tôi nhiều, anh lợi dụng tôi là chính nhưng không có cách nào dứt ra. Tôi quen Vinh qua một…