Không phải Xeko hay Chaien, Xuka mới là đứa xấu tính nhất trong nhóm bạn Doraemon?

Cứ thử nghĩ kỹ lại mà xem, rõ ràng Xuka chẳng phải đứa hiền lành gì trong nhóm bạn Doraemon đâu. Nói đến nhóm bạn Doraemon, chúng…