Phải làm sao khi đánh răng nhiều mà miệng vẫn hôi, lợi vẫn viêm?

Có không ít người đến phòng nha gặp bác sĩ hỏi, tại sao em đánh răng ngày mấy lần mà vẫn nhiều cao răng, lợi vẫn viêm…