Đừng bơm nước lại những chai nhựa để tái sử dụng nhiều lần, hiểm họa khôn lường

Tái sử dụng chai nhựa đem lại nhiều rủi ro sức khỏe, liên quan đến vi khuẩn gây bệnh và chất hóa học độc hại. Bạn đã…