Có thể bạn không tin, nhưng Nobita mới thực sự là “cha đẻ” của PUBG?

Thực sự thì quá nể tác giả bộ truyện tranh Doraemon, ông đã dự đoán được rất nhiều điều trong tương lai dù thời điểm chắp bút…