5356d5c5f3d359d

“Thần dược” chữa khỏi bệnh trĩ đơn giản đến không ngờ

Cây lá bỏng có thể dùng để chữa nhiều bệnh, trong đó đặc biệt chữa bệnh trĩ cực hiệu nghiệm. Theo lương y Nguyễn Vệ Bang, dùng…