20 câu nói đơn giản sẽ khiến bạn thức tỉnh mỗi khi muốn bỏ cuộc

Thất bại, vấp ngã trong cuộc đời là chuyện tất yếu ai cũng gặp phải, nhưng để mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp không phải người nào…