Những chuyện “kinh dị” có thật trong viện tâm thần giờ mới kể

Nếu tinh ý, bạn sẽ hiểu được “thông điệp nhân văn” sâu sắc trong những bộ phim kinh dị lấy đề tài viện tâm thần mà các…