Thanh niên cắt tóc giải đen để Đậu Đại Học ai ngờ gặp ngay ông chú cắt tóc có tâm

Cắt kiểu tóc gì để đậu được Đại học ??????. Nhưng mà để quả tóc này thì không biết thanh niên trong clip thi trường nào quá…