Đỉnh cao của ‘mất não sau sinh’: cất thịt trong nhà tắm, trời lạnh 9 độ mặc váy quên không mặc quần

Đi chợ về cất T.h.ị.t trong nhà tắm, rán đậu cháy cả chảo, trời lạnh 9 độ ra đường mặc váy quên không mặc quần tất…là những…