Cắt cơn ho ngay lập tức với hỗn hợp này

Thời tiết thay đổi bất thường khiến trẻ rất dễ bị ho. Mẹ có thể thử công thức trị ho đơn giản dưới đây cho trẻ và…