Loạt chữ ký xứng tầm “cao nhân bất lộ tướng” mà xem xong không khỏi “phụt cười”

1000kg, hình ngôi sao, nén hương, H20, 12, ĐM… là những cách ký tên có 1-0-2 khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt. Chữ ký là một…