Cảnh giới cao nhất của làm người chính là ” khù khờ “

Người khù khờ, thường không thích thể hiện bản thân, cho nên có thể tránh được t.ai họa không đáng có. Ngốc một chút, lại có thể…