Trên người cứ chỗ này càng to thì càng có tiền, sớm muộn cũng giàu

Trên người cứ chỗ này càng to thì càng có tiền, sớm muộn cũng giàu Nhiều người cứ hay tự ti vì những bộ phận “quá khổ”…