Tôi bỏ thuốc lá sau 3 ngày chỉ với 1 cốc trà, hiệu quả bất ngờ

Trước đây mỗi ngay tôi phải hút một gói thuốc, dù cho gia đình hay người yêu có khuyên thế nào. Cho đến khi uống thử 1…