mun-thit-blogtamsuvn6

Mụn thịt quanh mắt nhiều đến đâu cũng phải tự khắc biến mất, chỉ với vài nhánh tỏi và 1 nắm lá tía tô

Những nốt mụn thịt xấu xí cứ ở “lì” quanh mắt bạn nhiều năm cũng phải biến mất trong tích tắc, chỉ bằng cách sử dụng tỏi…