Mẹ chỉ cần cho thêm thứ này vào mỗi khi pha nước chấm thì cả nhà không chỉ tấm tắc khen ngon mà khéo còn húp hết cả bát

Có câu nói rằng: “Bát nước chấm chính là linh hồn của món ăn và bữa cơm gia đình”. Nếu chỉ biết nấu thức ăn ngon thì…